مهندسین مشاور Quark با بیش از ۲۰ سال تجربه حرفه ای در اسپانیا به ارایه خدمات کامل

معماری وشهر سازی اشتغال دارد

Quark توانسته است باافتخار بیش از ده ها پروژه دولتی وخصوصی را به ثمر برساند.

این موفقیتها نتیجه راهنمایی وهمراهی با مشتری در تمام مراحل ساخت و ساز از قبیل مشاوه در مورد سرمایه گذاری,برسی زمین مناسب ساخت وساز٬ همراهی در تمام مراحل اجرایی تا اتمام کامل ساختمان و دکوراسیون ان میباشد

خدمات تخصصی ما ٬ دربخش ساختمانهای مسکونی ٬ اداری و بازرگانی است ٬عمده ترین این خدمات عبارتند از:

طراحی داخلی و دکوراسیون

ترسیم پرسپکتیو

مدریت ونظارت در تمامی مراحل ساخت وساز و طراحی

ارایه خدمات مناقصه وبستن قرارداد
براورد هزینه ها وکنترل کیفیت مصالح
اتمام بنا در زمان های پیش بینی شده
مشاوره ونظارت کامل در اجرای پروژه ها

مدیریت ونظارت درتمامی مراحل طراحی

مطالعات اولیه وبرسی امکانات اقتصادی واجرایی
طراحی پروژه معماری وتهیه نقشه های اجرایی
انجام کلیه خدمات اداری وکسب مجوز های لازم جهت ساخت
کنترل وزمان بندی پروژه و بر اوردهزینه ساخت

CONTACT

Avenue de las Palmeras. Ed. Benalroma, P.2, 1B 29630, Benalmadena Málaga, España.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.